Bestuur

Het bestuur van Splijtstof is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de financiële situatie van Splijtstof. Daarnaast bepalen zij de koers van Splijtstof en denken ze na over nieuwe projecten. Splijtstof is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zorg jij ervoor dat Splijtstof goed blijft draaien? Neem contact op via bestuur@splijtstof.com.

Paula Müller

Voorzitter

Capucine Guimbal

Voorzitter

Joris van der Meere

Penningmeester

Sophie van der Heijde

Interim penningmeester

Het bestuur is Nathan Tax, Lars Cornelissen en Bas Leijssenaar zeer erkentelijk voor hun grote bijdrage aan de totstandkoming van de Stichting.