Artikel insturen?

    Auteurs die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie, verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Splijtstof, in print of digitaal.